Programme

Smolensk Region Government and BLAGODATNOYE

17 Jun , 13:10–13:20
Agreement signing ceremony
Pavilion H, signing ceremony hall H1

Signing of a memorandum of cooperation.

Representatives of the parties signing the agreement
Anton Bolshakov, Co-founder, BLAGODATNOYE
Alexey Ostrovskiy, Governor of Smolensk Region